top of page

"Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat."

"Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. "

 

bottom of page